FORGOT YOUR DETAILS?

PERSONAL TRAINING

PERSONAL TRAINING

NL
Kies je voor personal training?
Dan heb je één of meerdere trainingsmomenten in de week met de personal trainer.
Aanvullend krijg een zelfstandig schema (in onze app) waarmee je zelf nog aanvullende trainingen kunt gaan doen om zo het trainingsresultaat te maximaliseren.
Vergeet de voeding niet, want ook dit aspect zal onder de loep genomen worden en worden aangepakt.
Je zult worden toegevoegd (indien gewenst) aan de privé groep op social media waar jij en actieve cliënten contact hebben met de personal trainer.
Vragen, video en foto content zijn beschikbaar welke allemaal als hulpmiddel dienen voor jouw resultaten.

EN
Do you opt for personal training?
You'll have
one or more training sessions per week with the personal trainer.
In addition, you'll get an personal schedule (in our app) with which you can do additional training yourself to maximize the training result.
Do not forget the diet, because this aspect will also be examined and tackled.
You will be added (if desired) to the private group on social media where you and active clients have contact with the personal trainer.
Questions, video and photo content are available, all of which serve as a tool for your results.

 

Hybrid personal training:

  • Personal Training
  • Persoonlijk (thuis)schema / (home) workout program
  • Toegang tot Hybrid PT app / Access to the Hybrid PT app
  • Toegang tot online community / Access to the online community
  • Voedingsadvies / Nutrition advice
  • Lichaamsmetingen / Body measurements

NIEUW: Train je liever samen? Vanaf 2020 is het ook mogelijk om DUO PT te doen. Het tarief voor de tweede persoon is 50%.

NEW: Do you prefer to train together? From 2020 it is also possible to do DUO PT. The rate for the second person is 50%.

TOP